Jeg hedder Marianne og jeg er 45 år. Jeg er mor til at skønne drenge på hhv. 13 og 16 år og bor i en sammenbragt familie.

Jeg har en 4-årig uddannelse som psykoterapeut   fra hhv. "Essens" og en 3 årig narrativ samtaleterapeutisk uddannelse fra "DISPUK". Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Min grunduddannelse er  socialrådgiver. Jeg har gennem 20 år arbejdet med børn og familier i forskellige funktioner, hvilket har givet mig en grundig forståelse og bred erfaring i at arbejde med de forskellige problemstillinger og udfordringer vi kan finde os i. Min oplevelse er, at vi alle ønsker at lykkes og være gode nok, men at livet og relationen til os selv og andre kan være komplicerede og udfordre os.

Min motivation har altid været et stort ønske om at hjælpe mennesker og bedre sted i forhold til sig selv og i deres relationer.

Min erfaring er, at vi altid har gode grunde (i psykologisk forstand) til at handle som vi gør, men at vores handlinger bevidst og ubevidst tager afsæt i den forståelse vi har af os selv, i vores tanker og følelser og i det vi har lært, og at disse kan låse os fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre og strategier, som kalder på en form for "opdatering", så vi bedre bliver i stand til at leve og handle i overensstemmelse med det der giver mening og værdi for os. 



Mit faglige og uddannelsesmæssige fundament

Instituttet

Jeg er blevet uddannet på Essens som psykoterapeut

Psykoterapeutforeningen

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen. Det er din sikkerhed for kvalitet i terapien

Efteruddannelse i narrativ samtalepraksis

Jeg har er uddannet i narrativ samtalepraksis 


Leder du efter en tid?