Forskellen på psykoterapeuter og psykologer


Nedenstående er hentet fra Dansk Psykoterapeut Forenings hjemmeside. Du kan se nærmere på:

https://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapi/psykoterapeut-vs-psykolog-og-psykiater 


Jeg har valgt kun at medtage delene om psykoterapeuter og psykologer, da min oplevelse er, at dette har størst relevans i forhold til min praksispsykolog.

Psykoterapeuter og psykologer er 2 faggrupper, som er tæt beslægtede. Begge faggrupper....

 ”beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Men der er også forskelle.


Psykoterapeut...

tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, og derfor gælder nedenstående beskrivelse alene de psykoterapeuter, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og som derfor må kalde sig psykoterapeut MPF.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på særligt 3 områder:

  • Psykoterapeuter har taget en fireårig deltidsuddannelse fra et psykoterapeutisk uddannelsessted. Mange vælger uddannelsen som psykoterapeut for at slå sig ned som selvstændig med egen praksis, mens andre gør det for at blive bedre til deres andet fag. Derfor kan man også beskrive uddannelsen som en efteruddannelse, som mange psykologer, læger, psykiatere, skolelærere, pædagoger, jordemødre og sygeplejersker tager for at styrke deres faglige profil. Uddannelsen tager fire-seks år på deltid og kræver egenbetaling.
  • Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået egen terapi og personlig udvikling. Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.
  • Psykoterapeuter uddannes ikke til at tackle svære sindslidelser eller stille kliniske diagnoser. Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst. Dog uddannes psykoterapeuter ikke til at håndtere svære psykiske lidelser og stille kliniske diagnoser. Derfor samarbejder mange psykoterapeuter også med både psykiatere og psykologer.


Psykolog...

tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme.

Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for en eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. En autorisation som psykolog - som bl.a. fordrer supervision - kan tidligst opnås til år efter afsluttet kandidatuddannelse.

Psykologer kan - i modsætning til psykiaterne - ikke udskrive medicin til patienten. Selve uddannelsen til psykolog indeholder ikke et krav om egenterapi, men det gør specialistdelen; dvs. hvis en psykolog videreuddanner sig til specialist i psykoterapi, så er der et krav om 80 timers egenterapi. "