Genopbyg dit selvværd gennem psykoterapi


Hvad er selvværd? 

Selvværd er fundamentet for vores indre selvopfattelse. Man kan sige, at det er det spejl, hvorigennem vi ser og vurderer os selv. Vores selvværd repræsenterer vores subjektive evaluering af vores egen værdi som menneske. Denne påvirker vores indre dialog, den måde vi interagerer med andre, de beslutninger vi træffer, og hvordan vi reagerer på livets udfordringer. En sund forståelse af vores selvværd kan være nøglen til en bedre livskvalitet.

Udfordringer med lavt selvværd

Lavt selvværd kan være dybt rodfæstet og kan gribe ind i hver eneste del af vores liv, fra professionelle beslutninger til personlige relationer. Med et lavt selvværd kan man ofte finde det svært at tage initiativ, stole på egne evner eller finde mening i daglige aktiviteter. Det kan være svært at føle sig værdifuldt og være glad for at være den man er, når man ikke har særligt høje tanker om sig selv og sit eget værd. 

Som  psykoterapeut hjælper jeg med at udforske og forstå de tanker og følelser, der påvirker dit selvbillede negativt. Jeg hjælper med at finde brugbare og hjælpsomme måder, hvorpå du kan håndtere dine negative tanker og overbevisninger, så de ikke begrænser og har så stor negativ indflydelse på dit liv, men giver dig mulighed for at være mere fri til at gøre det du gerne vil. . . og drømmer om.


Selvværd vs. Selvtillid: En vigtig skelnen

Mange gange når vi snakker selvværd, snakker vi også om selvtillid. Min oplevelse er, at det er vigtigt at være opmærksom på, at selvværd og selvtillid er til forskellige størrelser.

Selvværd referer til vores væren – vores kerneopfattelse af os selv. Dvs. det handler om hvordan vi tænker om os selv, om vores følelser og handlinger. Selvværd er vores dybdegående tro på vores egen værdighed og værd. Når vi har et sundt selvværd tænker vi, at vi er helt ok, præcis sådan som vi er. Vi har værdi som menneske, og vi har værdi her i verden.

Vi kan tænke om vores selvværd, som vi tænker om fundamentet for et hus. Når fundamentet er stærkt og solidt (højt selvværd), kan huset modstå vind, regn og andre belastninger. Men hvis fundamentet er skrøbeligt (lavt selvværd), kan selv mindre belastninger få huset til at vakle eller endda bryde sammen.

Selvtillid, handler om det vi gør og kan. Vi har tiltro til egne evner og tiltro til at vi kan løse det vi sætter os for, tilfredsstillende. Vi kan godt have en høj selvtillid i vores evne til at udføre et job eller klare en udfordring, men stadig have et lavt selvværd i vores grundlæggende vurdering af vores egen værdi.


Genopbygning af selvværd gennem ACT-terapi

Der findes ikke en enkelt opskrift eller et hurtigt "quick fix", når du skal skabe varig forandring. At finde vej til mindre selvkritik og et større selvværd, er en meget personlig rejse.

Lavt selvværd er en almindelig udfordring vi som mennesker kan være udfordret af. Det er ikke et udtryk for, at vi er svage eller inkompetente, det er en helt normal del af det at være menneske. Alle mennesker har negative tanker om sig selv. Negative tanker er et vilkår, det er normalt og det er en naturlig del af det at være menneske. Vores tankers natur er at komme og gå, både de negative og de positive tanker, og det handler derfor meget om at blive bevidst om vores tanker, følelser og også vores handlinger.

Selvværd er ikke en statisk størrelse - det kan ændres, udvikles og forbedres over tid. En af de måder jeg arbejder med lavt selvværd på, er gennem det der kaldes ACT-terapi (Acceptance and Commitment Therapy). ACT tilbyder en metode til at genopbygge og styrke selvværdet ved at fokusere på vores forhold til vores tanker og følelser. Vi arbejder med, hvordan vi kan lære at ændre vores relation til vores tanker og følelser snarere end at ændre selve indholdet af vores tanker og følelser, fordi det netop er vores tankers natur at komme og gå, uden at vi kan have kontrol over hvilke tanker vi har.  Det vi kan tage kontrol over, er den måde vi forholder os til det vi tænker og føler, hvorfor et vigtigt element i terapien er at arbejde med at acceptere de tanker og følelser der er, i stedet for at kæmpe imod dem.

Det  er først når vi kan acceptere det der er, at vi kan skabe den forandring vi ønsker.

Det er vigtigt for mig at sige at acceptere af vores tanker ikke handler om, at vi skal synes, at vores tanker og følelser, eller det vi er udsat for, er okay. Accept handler mere om at forsøge at give plads til det der er, og de tanker der er, uden at dømme dem eller lade dem overtage dig. Det giver os nemlig større frihed til og mulighed for at tage mere kontrol og styring over vores handlinger og adfærd, træffe mere bevidst valg og dermed handle mere i overensstemmelse med det der er vigtigt for os, uagtet at vi fx har negative tanker om os selv . Tanker er bare tanker, de kommer og går, de er ikke endegyldige sandheder, selv om de måske kan føles sådan.

”Vi er ikke vores tanker; vi er det vi gør med vores tanker og hvordan vi reagerer på dem.”

- Hayes, SC, Strosahl, K. Wilson, KG