Psykoterapi som hjælp til at håndtere livskriser


Hvad er en livskrise?

Livskriser  er en uundgåelig og helt naturlig del af det at være menneske. Uanset hvem vi er, vil vi alle på et tidspunkt opleve udfordringer, der ryster vores fundament. Livskriser er ikke et tegn på svaghed eller manglende evner til at håndtere livet, men simpelthen en del af det at være menneske. En livskrise kan opstå på forskellige tidspunkter i en persons liv og være forskellig fra individ til individ. Nogle mennesker oplever en livskrise i teenageårene eller tidlige 20'ere, hvor de forsøger at finde deres identitet og træffe store livsbeslutninger såsom karrierevalg eller uddannelse. Andre kan opleve en livskrise senere i livet, f.eks.når man bliver forældre, bliver fyret fra sit job, mister en elsket, ved skilsmisse, eksistentielle spørgsmål eller følelsen af at have nået en vis alder uden at have opnået de mål, man havde håbet på.

Når vi befinder os i en livskrise, kan det være overvældende og svært at finde vej gennem de følelsesmæssige udfordringer, som opstår, og det er rigtig vigtigt at huske på, at vi ikke behøver klare livskriser alene. Familie og nære relationer kan få en rigtig stor betydning for måden, vi kommer igennem en livskrise på, og mange har også rigtig god hjælp og støtte gennem professionel hjælp fra en psykoterapeut eller psykolog.


Livets uundgåelige udfordringer

Livskriser er perioder i et menneskes liv, som er forbundet med intens emotionel smerte, forvirring og tvivl. Det er perioder, hvor den normale følelse af sammenhæng eller mening i livet forsvinder eller bliver udfordret, hvilket naturligt kan føre til følelser af sorg, afmagt, hjælpeløshed eller usikkerhed om ens identitet eller retning og ståsted i livet.

Livskriser, lidelse og smerte er et vilkår, en helt naturlig del af det at være menneske og vi er alle i kontakt med det på et eller flere tidspunkter gennem vores liv. Min klare overbevisning er, at det perfekte liv, forstået som et liv, der kun udvikler sig positivt og ikke indeholder modgang eller smerte, der ikke findes. Dermed ikke sagt, at livet kun er lidelse. Livet er bare også sorg, afsavn, modgang og smerte.


Forskellige livskriser

Der findes forskellige former for livskriser. De livskriser, jeg hyppigst møder i min praksis, handler om identitetskriser, midtlivskriser, og livskriser der mere er udløst af ydre livsbegivenheder, som fx dødsfald hos en nærstående, skilsmisse, en afskedigelse eller alvorlig sygdom hos sig selv eller en pårørende.

Som navnet antyder, opstår en midtlivskrise typisk, når vi nærmer os midten af livet og vores alder pludselig begynder at spille en mere aktuel betydning i vores liv. Vi kommer måske i kontakt med en følelse af at livet så småt er ved at løbe ud, og vi bliver konfronteret med tanker som, ”Har jeg nået det jeg ville?”, ”Var det det her, jeg kunne få ud af livet? ” og bekymringer om ikke at kunne nå at opnå det man havde forestillet sig og drømt om.

Identitetskrise er typisk forbundet med forvirring og tvivl om ens egen selvopfattelse, værdier, mål og retning. Det kan føles som om man virkelig kæmper en hård kamp med at finde ud af hvem man er og i hvilken retning man ønsker at gå i livet. Identitetskriser kan opstå igennem hele livet og er måske særligt forbundet med overgangsperioder i livet fx i teenageårene, midtlivskriser eller ved kriser som er knyttet til livsbegivenheder. Spørgsmål som ”Hvem er jeg?”, ”Hvad vil jeg opnå?”, ”Hvad er meningen med mit liv?” og en generel følelse af rastløshed og usikkerhed er helt almindelige.

Mange mennesker oplever skyld eller skam, hvis de kæmper med livets udfordringer. Men at have en livskrise er ikke et tegn på svaghed. Det er en helt normal del af et menneskes tilværelse. Det er uundgåelige udfordringer og forandringer, som kan være virkelig svære og udfordrende at være i og at håndtere, men som samtidig i nogle situationer kan vise sig at blive en form for katalysator eller mulighed for personlig udvikling og vækst.


Professionel hjælp

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte mig, hvis du tænker du har brug for hjælp til at håndtere det du står i. Jeg kan kontaktes via mail på mail@marianneskibsted.dk eller på min telefon; 2678 5154. Send gerne en sms, så vender jeg tilbage til dig så hurtigt, som muligt.

Jeg glæder mig til at møde dig💚