Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en behandlingsmetode, der har til formål at hjælpe mennesker med at håndtere psykiske og personlige problemer. Terapien foregår gerne  gennem struktureret samtale mellem en terapeut og det menneske, der har brug for psykoterapi. Det er en proces, hvor en uddannet terapeut hjælper en person med at forstå og håndtere deres tanker, følelser og adfærd.

Der er mange forskellige typer af psykoterapi, f.eks. kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), narrativ terapi, gestaltterapi og oplevelsesorienteret psykoterapi. Hver af disse metoder har forskellige teknikker og tilgange, men de deler alle målet om at hjælpe med at opnå øget trivsel og forståelse af sig selv.

Psykoterapi kan bruges alene eller sammen med medicin eller andre behandlinger, afhængigt af den specifikke lidelse eller problemstilling. Det kan bruges til at hjælpe ved psykiske udfordringer som fx depression, angst, stress. Det kan også være en støtte i svære livskriser og livssituationer som skilsmisse, dødsfald i familien eller arbejdsløshed. 

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Men psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.


Psykoterapi hos mig

Alle terapiforløb hos mig tager udgangspunkt i dig og det du oplever fylder i dit liv. Jeg er meget optaget at møde dig med nærvær og empati, så du kan føle dig tryg og tilpas i vores relation. Terapien foregår i det tempo der passer for dig. Det vil sige, at du fortæller om det, du er klar til, når du er klar til det. Det er meget individuelt, hvor lang tid et forløb tager, men fem samtaler er ofte et minimum. At arbejde med sig selv kan være hårdt arbejde, og som så meget andet, når man skal skabe en varig forandring, findes der ikke et quick-fix. En forudsætning for at blive et helt menneske i balance handler også om at kigge på skyggesiderne, - alt det vi ikke kan lide ved os selv, og det kan naturligvis være rigtig svært. 

Et terapiforløb er en personlig og individuel proces, der ikke blot er begrænset til selve sessionerne. Tiden mellem sessionerne er også virkelig vigtige. Det er her, i dit virkelige liv ude blandt dine relationer og i dine forhold, at alt det vi øver i terapirummet skal afprøves og arbejde med. Det kan føles skræmmende og udfordrende på den ene side og frisættende og totalt livgivende på den anden side .

Mit ønske for dig er, at du opdager, at når du gør anderledes, så får du anderledes. Dvs. når du gør det, du har brug for, og som er i overensstemmelse med dine værdier og det du synes er allermest meningsfuldt, så føles det også sådan inden i. Jeg tror på, at forandring starter hos- og indefra os selv, og jeg brænder for at hjælpe dig med at skabe den forandring du ønsker at skabe for dig selv.


Find vej til indre balance og styrke i mødet med livets udfordringer

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lave en aftale. Du har mulighed for at få en 30 minutters gratis og uforpligtende opstartssamtale, så du kan få undersøgt nærmere, om et terapiforløb hos mig, vil give mening for dig. 

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradienter":[]}," paletter":[{"name":"Standardpalet","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}}, "gradienter":[]}}]}__CONFIG_farvepalet__
Book 30 min. gratis og uforpligtende opstartssamtale her