Få hjælp til at håndtere stress


Stress er en naturlig reaktion, som vores krop og sind oplever, som svar på udfordrende situationer. Mens en vis grad af stress er almindelig og endda nyttig i visse situationer, kan vedvarende eller intens stress have betydelige konsekvenser for vores psykiske trivsel og velbefindende. Når vi oplever vedvarende stress, kan det påvirke os på mange forskellige måder og have langvarige indvirkninger på vores liv.

Stress har indvirkning på vores følelsesmæssige tilstand og kan fx gøre os mere irritable, kortluntede og tilbøjelige til at reagere aggressivt. Små irritationer kan virke overvældende, og det kan være svært for os at håndtere vores følelser. Stress kan også påvirke vores evne til at mærke os selv og vores egne behov, - det kan være svært at vide, at man er stresset, da stress opbygges over tid og kan have symptomer, som vi måske ikke umiddelbart vil forbinde med stress-symptomer i første omgang. Symptomer som ændringer i vores humør, søvnbesvær eller at vi trækker os fra vores relationer.

Psykoterapi som hjælp til at håndtere stress

Når vi skal forstå og identificere de underliggende årsager til vores stress samt finde sunde måder at håndtere den på, kan psykoterapi være en rigtig god mulighed for hjælp. Psykoterapi hjælper os til at opnå en større selvforståelse og en dybere viden om, hvad der er vigtigt for os og hvad vi har brug for. Det giver os bedre mulighed for at leve vores liv, sådan som vi ønsker det.

Jeg er meget inspireret af en terapiform, kaldet Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT har som fokus at hjælpe os til at leve vores liv på den måde, som giver allermest mening og værdi for os hver især. Vi kigger derfor sammen på dine individuelle stressudløsere for bedre at kunne forstå dem og vi bruger tid på at udforske og undersøge, hvad der virkelig betyder noget for dig i dit liv. Jo bedre forståelse vi har af os selv, vores reaktioner og hvad der er vigtigt for os (vores værdier) jo nemmere er det at begynde at handle mere i overensstemmelse med det vi har brugt for. Og også dermed, at reducere stressen.